ورود
Logo

MVT Fine Foods

جوانان ایران، مهمترین سرمایه ملی ...

به شرط حیات ، باقدرت برای ایرانی آباد به پیش می رویم.

فراتر از آموزشهای رایگان پویش ملی صادرات
ایجاد مركز رشد و شتاب دهنده ای تخصصی برای جوانان علاقمند به صادرات غیرنفتی
EXPORT + SERVICE CENTER
بستری پرورشی و انگیزشی،باهدف تجمیع خدمات مورد نیاز جوانان معتقد به "كارآفرینی به روش صادرات"

 • - مشاوره صادرات
 • - مشاوره مالی و مالیاتی
 • - مشاوره حقوقی و ثبت برند
 • - پست سریع بین الملل
 • - مشاوره پیاده سازی CRM
 • - مشاوره استقرار استانداردهای جهانی BRCوIFS
 • - مشاوره حمل و نقل بین الملل
 • - خدمات وب
 • - آموزش تخصصی زبان انگلیسی تجاری
 • - دفاتر offshore صادراتی
 • - مرکز رشد

وحال به همفكری ومساعدت همه شما بزرگواران نیازمندیم .

علاقمندان به همكاری ، پروفایل خود را تكمیل نموده و پیشنهادات عملیاتی خود را به همراه رزومه،به آدرس كاربری دبیرخانه پویش ملی صادرات ارسال نمایند.

@MVTFineFoods

درباره من

MVT is a Family owned private company with experience to supply & export High quality SAFFRON And Dried Fruits from Iran. 

Saffron statistics MVT has made its best to satisfy its customer’s needs and tastes by producing and packaging the saffron of highest quality based on the international quality standards,distributing it in packs of various weights and shapes in the 5 continents of the world. 

Everything in Saffron is handmade: culture, harvest and preparation of Saffron. 
Independent analysis showed that the Saffron produced here is "1st category saffron" (the best one, according to ISO 3632 standard).

Kindly be informed that our main Products list are as following:

SAFFRON:
1 - Premier Saffron (Consumer Pack, Bulk & Private Label) 

INNOVATIVE SAFFRON's Products: 
2 - SAFFRON HERBAL TEAS (AN ASSORTMENT OF SEVEN UNIQUE SAFFRON TEAS) 
3 - SAFFRON HONEY 
4 - SAFFRON ROCK CANDY
5 - SAFFRON's Drink

DRIED FRUITS:
6 - DRIED Dried Fruits
7 - Barberries
8 - Dried Plum
9 - Jujube
10 - Dried Rose Buds/Petals
 

علایق
شماره موبایل: +989155098456